S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Postindustriální cesta

PhDr. Benjamin Fragner

Konverze industriálních budov podél řeky Emscher a kanálu Rýn - Herne u Essenu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten