Závěrečné práce

VÁGNÍ PRAHA

Haluzíková Ludmila

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá fenoménem vágních míst Prahy. Na vybraném úseku procházejícím různorodými urbanistickými typologiemi analyzuji pixelovou metodou a klasifikuji opomíjené, ztracené, neproduktivní místa. Mezery, pomlky ve městě. Shrnutím analýzy si vytvářím otázky diplomního projektu - jak začlenit vágní místa do městského organismu a jak s nimi hospodařit. Vyzdvihuji jejich pozitivní vlastnosti a potenciál. Odpovědi nastinuji pomocí procesů. Definuji si nástroje a následně abstrahuji jejich aplikaci. Diplomní projekt je úvahou nad tím, jak se vyrovnat s místy vymaňujícími se z městského řádu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.