Publikace

Přehled technických památek Čech, Moravy a Slezka zaplňuje bílá místa v odborné i popularizační literatuře, obdobná publikace encyklopedického zaměření citelně dosud chběla.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten