Výstava ateliérových prací

Mateřská škola Na paloučku, Praha - Radlice

Václav Týn

Anotace

Návrh mateřské školy pro centrálu banky ČSOB v Praze - Radlicích. Tato školka se nachází na mýtině zalesněného jižního svahu, do kterého je částečně zasazena. Odtud tedy její název - Na paloučku. Symetrická dispozice obsahuje dvě shodné třídy s velkou hernou pro nejrůznější dětské aktivity, přecházející, skrze velká okna do rozlehlé zahrady otevřené nekončící dětské fantazii.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel