Publikace

Výuka základů architektonického navrhování

Akad. arch. Radka Kurčíková

Příspěvek inventarizuje, rozebírá a interpretuje metodiky jednotlivých ZAN ateliérů na FA ČVUT a porovnává mezi sebou. Analyzuje a podrobně interpretuje prvky obsahu učiva, způsob provádění výukové metody konstruování poznatků prostřednictvím zkušenosti, projektová výuka. Autorka hledá jejich kořeny v teoriích vyučování tvorby. Dále se zabývá osobností vyučujícího ve výuce - tendence vyučovat osobitým způsobem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten