S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rekonstrukce Vrbatovy boudy

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Vrbatova bouda patří do řezězu vrcholových bud na hřebenech Krkonošského národního parku. Ve výšce 1400 m.n.m. se návrh její rekonstrukce a přístavby dokončený v roce 2016 musel vypořádat s mimořádnými klimatickými podmínkami a současně s přísnými požadavky na ochranu přírody ze strany Správy KRNAP. Specifické požadavky architektonického řešení vyžadovaly užití nestandardních prvků a detailů, jako například zasklívací rámy vkládané do bednění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten