Publikace

Rekonstrukce Vrbatovy boudy

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Vrbatova bouda patří do řezězu vrcholových bud na hřebenech Krkonošského národního parku. Ve výšce 1400 m.n.m. se návrh její rekonstrukce a přístavby dokončený v roce 2016 musel vypořádat s mimořádnými klimatickými podmínkami a současně s přísnými požadavky na ochranu přírody ze strany Správy KRNAP. Specifické požadavky architektonického řešení vyžadovaly užití nestandardních prvků a detailů, jako například zasklívací rámy vkládané do bednění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten