S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Originální pojetí dodatečného zateplení fasády I - specifické řešení vnějších parapetů

Ing. Jan Matička

Článek podává informaci o vývoji prototypu a pilotní realizaci výrobku pro spolehlivé vodotěsné provedení oplechování parapetu a římsy pod dvouplášťovou větranou fasádou s vnějším dřevěným obkladem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten