Závěrečné práce

Hravá zahrada - ZŠ Terezín

Kroupová Hana

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je přeměna areálu ZŠ Terezín. Cílem a hlavní snahou je vnést ke škole multifunkční zahradu, která dá dětem „školu hrou“ a příjemné prostředí, které bude vybízet žáky a zaměstnance školy k pobytu na zahradě. Celkové dopracování bakalářské práce bude dle dokumentu „Obsah bakalářské práce – Studijní program Krajinářská architektura, akt. 2021“ se zvláštním zaměřením na tyto prvky: Drobná architektura včetně architektonického a stavebního řešení. Navrhované prvky drobné architektury budou převážně autorské. •Dopracování a zpřesnění části – akumulační nádrž •Návrh vodního prvku Seznam specifických bodů dle posudků vedoucí práce, oponenta a zkušební komise: • Úpravy v části „kouzelný les“ o Redesign altánu o Zredukování počtu dřevin a změna druhové skladby o Obměna povrchu • Úpravy v části „hrací kout“ o Invenčně zpracované herní prvky o Dopracování míst k sezení • A další Úpravy BP se budou týkat jak grafické, tak textové části.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.