Publikace

Kde není všední den, není co slavit

MgA. Jan Trejbal

Článek a fotografie v odborném časopise ERA 21 - z roku 2011, pod editorialem Ing.arch. Michala Kuzemenského

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten