Závěrečné práce

DŮM SENIORŮ

Samohýl Petr

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem této práce je navrhnout bytovou stavbu v Jablonci nad Nisou, konkrétně bydlení pro seniory s pečovatelskou službou. Vzhledem k demografickým trendům posledních desetiletí dochází ve společnosti k výraznému nárustu podílu starší generace. Proto budou stavby tohoto typu stále žádanější. Práce se zabývá návrhem takovéto stavby pro město s přibližně 50-ti tisíci obyvateli. Snaží se řešit konkrétní zadání a pomocí znalostí a zkušeností v oboru vytvořit ideální návrh, který svým provedením splní jak požadavky na kapacitu, začlenění do okolí a estetickou stránku, tak na spokojený život budoucích uživatelů. Pro spokojený život seniorů je nutné nejen postavit ubytovací kapacitu, ale začlenit ji do fungujícího města. Nemělo by jít o jakoukoliv separaci starších občanů, ale je potřeba vytvořit místo pro setkávání generací, poskytující různorodé služby a možnosti trávení volného času. S tímto zadáním jsem k celému projektu přistupoval. V diplomové práci jsem vytvořil návrh objektu o 4-7 podlažích i s navazujícím okolím. Objekt byl navržen, aby co nejlépe využil potenciál místa a současně sám byl přínosem. Navržená stavba vhodně architektonicky doplňuje vzhled města. Je citlivě zakomponována do současné zástavby a respektuje přírodní prvky v dané lokalitě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.