S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Vlhkostní vlastnosti materiálů historických objektů kontaminovaných solemi

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

Jednou ze základních otázek trvanlivosti, životnosti a spolehlivosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou degradační procesy způsobené vlhkostí, rozpustnými solemi a biologickými činiteli na porézní materiály a konstrukce staveb. Zvyšující se agresivita vnějšího prostředí zvýrazňuje závažnost problematiky degradačních procesů, které předcházejí vzniku poruch staveb a ztrátě funkční způsobilosti. Vedle spolehlivých diagnostických metod používaných pro průzkum staveb je rovněž důležité zkoumat vlastnosti materiálů a konstrukcí jako proměnné veličiny závislé na čase a prostředí. Znalost časově závislého chování hmot je otázka spolehlivosti a trvanlivosti staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten