Závěrečné práce

Yacht klub Podolí

Ing. Petr Janhuba

Magisterská diplomová práce

Anotace

Revitalizace stávajícího historického areálu ČYK v Praze Podolí. Návrh nové klubovny včetně zázemí pro jachtaře a opravárenské haly

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.