S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Korozivní vlivy biologických a chemických degradačních procesů na porézní stavební materiály historických a památkově chráněných staveb

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

Výsledky prezentované v následujícím textu jsou výsledky dílčích experimentálních výzkumů, probíhajících v rámci studentského grantu, zaměřeného na problematiku degradace porézních materiálů. Na základě laboratorních měření a odběrů vzorků in-situ byly popsány změny vlastností vybraných materiálů a následky interakce s činitelem koroze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten