S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Sláma jako alternativa pro domy na bázi dřeva

Používání slámy při stavbě domu se v posledních letech dostává pomalu do podvědomí laické i odborné veřejnosti. V České republice bylo v posledním desetiletí zrealizováno okolo 50-ti staveb s významným podílem slámy v konstrukcích. I když se vzhledem k celkové stavební produkci jedná o okrajový fenomén, popularita slámy mezi stavebníky pomalu roste a projektanti by měli mít základní přehled o možnostech jejího použití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten