Publikace

Sláma jako alternativa pro domy na bázi dřeva

Používání slámy při stavbě domu se v posledních letech dostává pomalu do podvědomí laické i odborné veřejnosti. V České republice bylo v posledním desetiletí zrealizováno okolo 50-ti staveb s významným podílem slámy v konstrukcích. I když se vzhledem k celkové stavební produkci jedná o okrajový fenomén, popularita slámy mezi stavebníky pomalu roste a projektanti by měli mít základní přehled o možnostech jejího použití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten