S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Průmyslová krajina Plzeňska

Ing. Petra Boudová, Mgr. Marcel Tomášek, M.A.

Průmyslem ovlivněná krajina Plzeňska - to je krajina opuštěných dolů a lomů, kde již téměř neznatelné stopy železničních vleček dávají tušit dřívější industriální kvas. Publikace se soustředí na vztah průmyslového dědictví a této transformující se krajiny. Zatímco objektům průmyslového dědictví je již v současnosti věnována odborná pozornost, širší vztahy těchto objektů a okolní krajiny jsou prozatím studovány podstatně méně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten