Publikace

V hlavní roli industriální prostor...Kulturní a komunitní využití průmyslového dědictví

Ing. Petra Boudová

Text přibližuje aktuální vývoj nového využití průmyslového dědictví na území České republiky. Soustřeďuje se hlavně na nové využití bývalých průmyslových objektů a areálů ke kulturním a komunitním účelům, neboť kulturní využití podtrhuje značný kulturní i ekonomický potenciál území s industriální minulostí. Vychází z výsledků aktualizované databáze českých příkladů znovuvyužití industriálních areálů a předkládá různé přístupy při hledání nejlepšího možného řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten