Publikace

Průběh workshopu/The Workshop

Ing. Petra Boudová

Průběh mezioborového mezinárodního workshopu Zbůch 2015 aneb Vize pro znovuobjevování hornické kulturní krajiny Plzeňska, který se uskutečnil v říjnu a v listopadu roku 2015. Cílem workshopu bylo hledání cesty rozvoje pro transformující se mikroregion západočeské uhelné pánve a jejího centra - obce Zbůch. Kapitola je doplněna anglickým překladem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten