S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Malý křesťanský kostel v podobě betonového kvádru se světelným křížem, kde je z hladkého šedého betonu a čirého skla vytvořeno jednoduché, strohé, ale přitom nesmírně působivé dílo dokonalých proporcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten