S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Informace z návrhu a výstavby v provozní fázi projektu

Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D.

Přestože náklady spojené s provozem staveb činí 80% všech nákladů [2] jejích životního cyklu, není budoucímu zajištění provozu věnovaný dostatečný prostor. Je pochopitelné, že ve fázi návrhu a výstavby je veškeré úsilí věnováno právě k hmotnému vzniku stavby. I v těchto fázích je však třeba pamatovat na cíl celého projektu – naplnění cílů klienta. Ať tím cílem je prosperující prodej bot, výroba nábytku, pečení chleba či výuka – a tyto specializované činnosti nazvěme primárními činnostmi klienta, v pozadí úspěchu těchto primárních činností jsou optimalizované podpůrné činnosti - služby. Jsou nezbytné ve všech organizacích, jež vlastní nebo provozují nemovitosti. Jedná se především o [3,4]: „Tvrdé“ služby: - Správa majetku - Údržba - Odpadové hospodářství - Média a energie - Optimalizace pracovišť - Úklid - Péče o zeleň - „Měkké“ služby – např. ostraha objektu, recepce, stravování, logistika, IT Aktivity těchto služeb mají vztah jak ke klientské organisaci, která je může provozovat sama (insorcing) nebo si je nakupuje (outsorcing), tak k nemovitosti a koncovým uživatelům – příjemcům těchto služeb. Za zajištění podpůrných služeb je Facility Management. Aby toho mohl efektivně dosáhnout, potřebuje vstupní data a zdroje. Pokud se omezíme na data, konkrétně data týkajících se nemovitostí, pak lze klást otázku o zdroji těchto dat. Zde se facility management potkává s architekturou i stavebnictvím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten