S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Trvalé umění ve veřejném prostoru Prahy po roce 1989

MgA. Petra Vlachynská

V tomto příspěvku se zabývám tématem trvalého umění ve veřejném prostoru, které bylo umístěno na území Prahy v rozmezí let 1989 - 2015. Se změnou politického režimu byla zrušena institucionální podpora a legislativa, která zajišťovala vysokou produkci nových realizací. Doposud neexistuje strategie či vize magistrátu ani jednotlivých správních obvodů Prahy, která by podporovala vznik a umisťování uměleckých děl. Výsledky mapování trvalého umění ve veřejném prostoru Prahy prezentuji z hlediska jejich četnosti v jednotlivých správních obvodech, prvotní funkce a vizuální typologie. Popisuji a interpretuji dvě díla, která jsou v mnoha ohledech sobě protipólem. Zajímá mne zejména odpověď na otázku, jak se díla vztahují ke svému kontextu z hlediska prostoru, architektury, dějů, estetiky a významu. Přispívají díla k identitě místa? Do jaké míry jsou nové realizace místně specifické?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten