S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Investors and Urban Regeneration Policies in Prague

Ing. arch. Milan Macoun

The aim of this article is to show how the strategies of large-scale investors influence the implementation of urban regeneration projects in Prague. This article compares the redevelopment of two sites in Prague on the basis of how the strategies of the investors and the strategies of the public administration are visible within urban redevelopment projects and to what extent the project manages to achieve the requirements of sustainability specifically in the area of mixed-use and social balance.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten