S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Freiburg, Německo: Dva příběhy tvorby města

Ing. arch. Milan Macoun

Příspěvek popisuje dvě případové studie z města Freiburg v Německu - čtvrti Vauban a Rieselfeld. Obě ukazují dobrou praxi plánování města konce 20.století, zejména díky použití inovativních řešení v dopravě, energetické náročnosti budov, zapojení místních obyvatel a ekosystémů do fungování města. Je zaměřen zejména na problematiku participace občanů a popisuje, jaké přístupy byly použity. V závěru obě lokality stručně porovnává.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten