S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Looking For an Institutional Model of Public Participation

Ing. arch. Milan Macoun

Zapojování veřejnosti je v současné době hybnou silou utváření měst. Dobrá strategie pro zapojení veřejnosti je nutná jak u velkých soukromých projektů, tak u projektů řízených státní správou. Stát a samospráva často řeší kumulované problémy měst (regionů) a pro řízené intervence v tomto směru může být dobrým příkladem institucionální model používaný u výstav IBA v Německu. Jeho výsledkem je fungující partnerství soukromého a veřejného sektoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten