S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

UHI Pilot Areas in Prague

Presentation of pilot areas of different scale chosen in Prague to investigate measures counteracting the urban heat island phenomenon (including brief introduction to methods of oncoming research).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten