Závěrečné práce

BYDLENÍ PRO SENIORY

Šulcová Dita

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Na pozemku v novém středu obce Březina v okrese Brno - venkov navrhuji dům pro seniory s pečovatelskou službou. Stavba se výškově přizpůsobuje kontextu a využívá morfologii terénu. Na jihozápadní straně, která přiléhá k dominantě požární zbrojnice, jsou ve třech podlažích byty pro seniory. Na straně z volné krajiny je budova pouze jednopodlažní, resp. dvoupodlažní, a nenarušuje tak obraz obce jako sídla v zeleni. V této části jsou společná jídelna a komplement pečovatelských služeb. Konstrukční řešení využívá dřevostavby z CLT panelů. S těmito materiály korespondují dřevěné lamely na fasádě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.