S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Problematika symfonických koncertních sálů prochází po přelomu tisíciletí dynamickým rozvojem. Nástupci slavných symfonických sálů minulosti se formují do tzv. Shoebox typu a dochází vrcholného naplnění. Zároveň dochází k rozvoji tzv. Vinyards akustiky. Tento princip tvorby prostorové akustiky nabízí řadu tvůrčích příležitostí. Práce analyzuje vývoj tohoto stavebního typu, předkládá definici základních měřitelných i subjektivních akustických charakteristik a sumarizuje zásady navrhování koncertního sálu. Na příkladu Nové Filharmonie pro Prahu navazuje na vineyards princip a obohacuje ho o nástroj prostorové akustické obálky. Tato obálka je pomocným nástrojem při formování akustického prostoru. Aglomeráty či klastry těchto akustických obálek usnadňují formování, kontrolu nad dobou dozvuku a distribucí časných bočních odrazů. Největší vliv této metody se projeví v oblasti okrajů sálu a tvarování stropu, a ve studii je použita zároveň pro návrh oken, kterými je sál osvětlen. Působení prostoru je v zásadě synestetické, zvuk i světo jsou formovány stejným principem. Metoda nabízí možnost rozvoje vineyards modelování, například jeho parametrizace a hledání nových forem architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten