Publikace

Jaké vertikály je náš horizont stínem?

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Recenze knihy architektky Pavly Melkové, inspirované kresbami Michala Škody, je příležitostí k úvaze o možnostech zobrazování prostoru v různých médiích - textu, kresbě, soše i architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten