S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jaké vertikály je náš horizont stínem?

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Recenze knihy architektky Pavly Melkové, inspirované kresbami Michala Škody, je příležitostí k úvaze o možnostech zobrazování prostoru v různých médiích - textu, kresbě, soše i architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten