S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Zpráva o stavu architektury na Slovensku (nejen) za poslední dva roky

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Recenze ročenky slovenské architektury 2014/15 a zejména její úvodní stati, sumarizující 25 let vývoje architektury na Slovensku po roce 1989, srovnání s vývojem v ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten