Publikace

Zpráva o stavu architektury na Slovensku (nejen) za poslední dva roky

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Recenze ročenky slovenské architektury 2014/15 a zejména její úvodní stati, sumarizující 25 let vývoje architektury na Slovensku po roce 1989, srovnání s vývojem v ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten