S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Prostor a místo. Architektonická tvorba na území České republiky 1989-2014

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Kniha nabízí interpretační rámec pro architektonickou tvorbu na území České republiky po roce 1989. Sledované období dělí do tří kapitol, přibližně vymezených jednotlivými dekádami, a identifikuje hlavní témata, jak se postupně objevovala v čase. Historické vyprávění doplňuje 12 esejů o vybraných stavbách českých i mezinárodních architektů, které svou přítomností proměnily konkrétní místa ve městech, obcích i na venkově.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten