S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The apartment complex at Vackov in Prague is intepreted as a successful mix of urban and sub-urban living, working carefully with different scales of privacy and openness to public.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten