S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Regionalismus dnes?

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Příspěvek z konference identifikuje dva typy regionalismu v soudobé architektonické tvorbě: regionalismus historizující a kritický. Opírá se o klasifikaci autorů A. Tzonise a L. Lefaivre, publikovanou v roce 1981, a zkoumá, zda a jak je jejich pojmový aparát relevantní pro dnešek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten