S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Společný základ a reprodukovatelnost architektury

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Tématem článku je 13. Bienále architektury v Benátkách, jeho kurátorská koncepce a expozice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten