S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Metaphysical Architecture and Common Space

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Essay on the new building of the Faculty of Architecture in Prague by Alena Šrámková.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten