S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Urbanistická soutěž

doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Soutěž o návrh je jediným transparentním způsobem výběrového řízení, při němž je posuzována kvalita návrhu, která má potom v konečném důsledku zásadní vliv na kvalitu celého řešeného území. Jak vyplývá ze zpracovaného výběru soutěží v ČR, výstupy jsou naprosto rozmanité, avšak (vždy) naplňují účel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten