S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Fakultu architektury je třeba permanentně měnit

Kateřina Čechová, MSc. Arch.

Rozhovor Kateřina Čechové se Zdeňkem Zavřelem

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten