Publikace

Kde stavíme individuální bydlení

Ing. arch. Filip Tittl, Ing. arch. František Štáfek

Článek věnuje pozornost hlavním problémům výstavby individuálního bydlení v souvislostech se suburbanizačními procesy. Individuální bydlení je obecně vnímáno jako opak městského a je tak ve společnosti mentálně spjato se suburbánní polohou. Přitom z hlediska možností soudobých typologií individuálního bydlení a způsobu života není takové členění vůbec jednoznačné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten