S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Kde stavíme individuální bydlení

Ing. arch. Filip Tittl

Článek věnuje pozornost hlavním problémům výstavby individuálního bydlení v souvislostech se suburbanizačními procesy. Individuální bydlení je obecně vnímáno jako opak městského a je tak ve společnosti mentálně spjato se suburbánní polohou. Přitom z hlediska možností soudobých typologií individuálního bydlení a způsobu života není takové členění vůbec jednoznačné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten