S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Legislativní překážky vzniku kvalitního obytného prostředí

Ing. arch. Filip Tittl

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten