S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Emu in prague 2011, New towns of Prague - revitalisation of prague housing estates

Ing. arch. Filip Tittl

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten