Publikace

Architektura jako nástroj prevence v ochraně veřejného zdraví

Život ve zdraví, v pohodě a v harmonii s přírodou je dnes jednou z nejvýznamnějších osobních i společenských hodnot. A proto v dnešní době, kdy lidé kolem 90% svého času tráví v budovách, které mají bezpochyby vliv na jejich fyzickou a psychickou pohodu, může architektura představovat velice důležitý nástroj prevence v ochraně veřejného zdraví. Příspěvek se snaží zmapovat současný stav této problematiky od obecné ochrany veřejného zdraví až po samotné navrhování a stavění zdravých budov v České republice. Zaměřuje se především na stavby pro bydlení, kde lidé tráví velké procento svého času (minimálně 8 hodin denně ve spánku) a svůj čas zde tráví zcela dobrovolně. Tvorbu a provoz staveb pro bydlení má rovněž každý úplně nebo alespoň částečně ve svých rukou. Na příkladu dítěte jako základního rodinného článku, který je daleko citlivější a zranitelnější než dospělý jedinec, a proto by mu mělo být místo kde rodina žije přizpůsobováno, je zase přehledně popsáno, čím a jak konkrétně může architektura lidské zdraví negativně ovlivňovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.