Publikace

Hodnocení městské zeleně

Ing. Martin Šilha

Mnohé výzkumné projekty používají pro ohodnocení městské zeleně model hedonické ceny. Vychází z předpokladu, že obyvatelům zeleň přináší užitek. V předkládaném článku bude analyzován a vyčíslen dopad definované městské zeleně (ať již jde o parky, městské lesy, travnaté plochy apod.) na hodnotu (vyjádřenou cenou) nemovitosti v hlavním městě Praze a bude porovnán s výsledky podobných studií. Z dosud provedených výzkumů vyplývá, že zeleň je jedním z určujících atributů ceny nemovitosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten