S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Hodnocení městské zeleně

Ing. Martin Šilha

Mnohé výzkumné projekty používají pro ohodnocení městské zeleně model hedonické ceny. Vychází z předpokladu, že obyvatelům zeleň přináší užitek. V předkládaném článku bude analyzován a vyčíslen dopad definované městské zeleně (ať již jde o parky, městské lesy, travnaté plochy apod.) na hodnotu (vyjádřenou cenou) nemovitosti v hlavním městě Praze a bude porovnán s výsledky podobných studií. Z dosud provedených výzkumů vyplývá, že zeleň je jedním z určujících atributů ceny nemovitosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten