S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Oceňování vybraných netržních vlastností staveb metodou hedonické ceny

Ing. Martin Šilha

Oceňování přírodních statků se věnuje metodám, jak přírodnímu statku přiřadit určitou hodnotu a to i přesto, že s takovýmto statkem nemusí být realizována běžná tržní směna. Jde tedy o proces, při němž je danému statku či jevu přiřazen peněžní rozměr.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten