Publikace

Impaktované časopisy a architektura

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

architektonické časopisy, scientometrie, databáze Web of Science, seznam recenzovaných periodik, neúspěšná žádost o zařazení časopisů o architektuře do seznamu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten