S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Paradigmenwechsel. Filiale der Tschechoslowakischen nationalbank in Bratislava.

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Slowakei, der Zwischenkriegsarchitektur, das Werk des Architekten E. Belluš, Traditionalität, Gebäude der Nationalbank in Bratislava, Entstehung des Projekts, Beziehung zu dem Werk des Architekten.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten