Publikace

K smerovaniu architektúry na Slovensku po roku 1989

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Spoločensko-politická zmena 1989, nové možnosti v architektúre, národné a globálne, európsky architektonický vplyv, lokálne špecifiká, hlavné architektonické diela a ich architekti, perspektíva.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten