S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

K smerovaniu architektúry na Slovensku po roku 1989

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Spoločensko-politická zmena 1989, nové možnosti v architektúre, národné a globálne, európsky architektonický vplyv, lokálne špecifiká, hlavné architektonické diela a ich architekti, perspektíva.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten