S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Emil Bellus - zakladateľ modernej slovenskej architektúry

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Životopis slovenského architekta Emila Belluša, ktorý študoval na ČVUT v Prahe. Bellu ako zakladateľ modernej slovenskej architektury. Prehľad najvýzbnamnejších diel. Scénografická tvorba. Vedecká činnost na SLOvenskej akadmii vied, pedagogické pôsobenie na SVSŤ v Bratislave. Zakladateľ časopisu Životné prostredie a Architektúr a urbanizmus.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten