Publikace

Obnova európskej kontinuity alebo čo vidí Jakoby?

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Prerušená kontinuita urbánnej kultúry Košíc. Súčasná architektonická tvorba a jej odraz v najnovších dielach košických architektov. Západoeurópske architektonické tendencie a východné vplyvy. Košický architektonický ateliér Atrium a výstava jeho najnovšej tvorby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten