S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

(Po)zabudnutá kapitola dejín slovenského funkcionalizmu: Svojdomov v Žiline

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Pripomenutie mimoriadneho projektu na Slovensku: kolónia rodinných domov Svojdomov (spoločný domov, bývanie) v Žiline. Ekvivalnet veľkých funkcionalistých vzorových obytných kolónií (Stuttgart - Weissenhof, Viedeň - Werkbundsiedlung, Praha - Baba, Wroclkaw - WuWa, Pessac). Podobné zámery architektov Scheera a Steina. Realizovaná kolónia rodinných domov so školou, obchodom a kostolom. Presadenie modernej architektúry v Žiline. Objekty bez historizmov a s plochou strechou. Recenzia publikácie D. Mellnera o tomto projekte, urbanistickom plánovaní Žiliny v medzivojnovom období a o funkcionalistickej architektúre mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten