S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Latest villas from the late 20th and early 21st century in Slovakia. Chapter of monographs on important villa buildings. Analysis of the objects, history, architectural design, construction and adoption of the latest architectural trends.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten