S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Familly houses how villas in Slovakia from the socialist period. Chapter of monographs on important villa buildings. Analysis of the objects, history, architectural design, construction and remodeling, owners stories.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten