Publikace

Funkcionalizmus víťazí

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Analýza rozšírenia funkcionalistickej vilovej výstavby na Slovensku. Séria 11 významných vilových stavieb. Analýza objektov, história, architektonická koncepcia, výstavba a prestavby, príbehy vlastníkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten